Akce první měsíc s 50% slevou

Soukromá školka
Maňásek

POMÁHÁME DĚTEM POZNÁVAT SVĚT HROU

Předškolní věk je věkem hry

Vytváříme to nejlepší prostředí pro všestranný rozvoj vašich dětí

V Maňáskovi zajišťujeme dětem všestranný rozvoj jejich osobnosti.  Naši zkušení pedagogové u dětí rozvíjí jejich přirozené vlastnosti a dovednosti, a děti se u toho skvěle baví.

 • V Maňáskovi zajišťujeme dětem všestranný rozvoj jejich osobnosti. Naši zkušení pedagogové u dětí rozvíjí jejich přirozené vlastnosti a dovednosti, a děti se u toho skvěle baví.
 • Vaše děti u nás poznávají svět prostřednictvím pečlivě připravených her.
 • Aby mělo díte přirozené sociální prostředí a učilo se toleranci, sebeúctě, respektu a pomoci druhým, vychováváme děti společně bez rozdílu věku.
 • Děti jsou u nás v přirozeném prostředí rodinného domu se 2 hernami, velkou zahradou a prostornou terasou, kde si v teplých dnech společně hrajeme a obědváme.
 • Staráme se, aby děti trávily hodně času pohybem v přírodě. Každoročně plánujeme vyrazit na školku v přírodě. Jako v jedné z mála školek u nás děti budou mít možnost navštěvovat nedaleký plavecký bazén.
 • Děti se u nás učí anglicky. Myslíme na budoucnost dětí už v předškolním věku.
 • Přímo v budově je pro děti logopedický preventista.
 • Úzce spolupracujeme s rodiči dětí, setkáváme se s nimi na akcích v naší mateřské škole.
 • Naše soukromá školka nepodléhá síti Ministerstva školství ČR. Nabízíme předškolní vzdělávání podle námi sestaveného školního vzdělávacího programu.
 • Děti přijímáme během celého školního roku bez nutnosti trválého bydliště v Praze.

Kde jsme

Sídlíme v rodinné vilce s velkou zahradou a terasou v klidné části Prahy.

ADRESA
Na Bendovce 370/2
Praha 8
zobrazit na mapě

Co se u nás všechno děje

Program dopoledních a odpoledních bloků připravujeme s ohledem na děti a jejich momentální potřeby

Děti se k nám těší například na ...
 • výtvarné aktivity
 • hudební aktivity
 • výuku angličtiny
 • plavání
 • hry na zahradě
Jak vypadá běžný den v Maňáskovi
7:30 - 8:30
příchod dětí, volně spontánní zájmové aktivity
8:30 - 8:45
kontaktní kroužek, pohybové aktivity
8:45 - 9:15
hygiena, svačina
9:15 - 9:45
řízená výchovná činnost dle ŠVP
10:00 - 11:45
pobyt venku ( dle počasí)
12:00 - 12:45
hygiena, oběd
13:00 - 14:30
odpolední odpočinek ( četba pohádek, poslech pohádek CD)
14:30 - 15:00
hygiena, odpolední svačina
15:00 - 16:30
volné činnosti a aktivity dětí, dle zájmu odpolední nabídka kroužků, rozcházení dětí

Ceník školkovného a stravného

Akce první měsíc s 50% slevou

Přivedu moje dítě
 • 1x týdně
 • 2x týdně
 • 3x týdně
 • 4x týdně
 • 5x týdně
na celý den (8 hod)
 • 2880 Kč / měsíčně
 • 4672 Kč / měsíčně
 • 6528 Kč / měsíčně
 • 7296 Kč / měsíčně
 • 7680 Kč / měsíčně
na půl den (4hod)
 • 1920 Kč / měsíčně
 • 3200 Kč / měsíčně
 • 3840 Kč / měsíčně
 • 4480 Kč / měsíčně
 • 4800 Kč / měsíčně
 
 •  
 • nejoblíbenější
 • volby
 •  
 •  

V ceně je zahrnuta 21% DPH, celodenní aktivity a program, včetně výuky angličtiny a logopedických cvičení, pitný režim a pomůcky.
V ceně není zahrnuta strava.

Stravné

Celodenní strava včetně pitného režimu je za 129 Kč. Tvoří ji svačina za 35 Kč, oběd za 59 Kč a další svačina za 35 Kč.

Stravování v souladu s platnými právními předpisy pro školní a předškolní stravovaní, zejména s vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005Sb., o školním a předškolním stravování, ve znění dalších předpisů.

Změna cen školkovného a stravného během roku vyhrazena.
V případě nákladnějších akcí pro děti (výlety, ŠvP, kulturní a divadelní představení) je spoluúčast rodičů po předchozí domluvě vyhrazena

Platby

Úhrada je možná bezhotovostně na účet 274977820/0300 případně hotovostní platbou k rukám paní ředitelky Martiny Kubátové.

Školkovné a stravné na další měsíc se vždy platí nejpozději do 25. dne měsíce předcházejícího.

Absence

U variant měsíční docházky 4x a 5x týdně se vrací 100 Kč za den absence + strava, maximálně  však 8 dní v měsíci.

U ostatních variant jsou možné náhrady za absence. Náhradou se rozumí dny navíc ke standardní měsíční docházce. Finance nejsou vráceny. Náhrady je nutno vždy vybrat do 30 dnů od vzniku nároku na ní. Pokud nejsou náhrady vyčerpány v této lhůtě – propadají.

Potřebujete se zeptat nebo poradit?

Jsme tu pro vás, zavolejte naší paní ředitelce, ráda vám vše vysvětlí.

Akce první měsíc s 50% slevou

Kapacita je omezena

Zajistěte si pro svojí ratolest místo v soukromé školce Maňásek.